Článek

Jednodenní přednáškové symposium TypeTalks

TypeTalksJednodenní přednáškové symposium TypeTalks

I přes svou zásadní důležitost pro naši kulturu a rozvoj jsou písmo a textové informace obecně v grafickém designu a visuální komunikaci často zásadně podceňovány. Patrné je to především ve středoevropském postkomunistickém prostředí. TypeTalks je nezávislá aktivita, jež se snaží o zlepšení povědomí o moci písma, písmařství a typografie mezi studujícími i praktikujícími grafickými designery.

Jednodenní přednáškové symposium TypeTalks se bude konat v Brně v Domě pánů z Kunštátu a začne přesně 21. června v 10:12.

Tématem symposia je písmo. Tato oblast zahrnuje mimo jiné historii písma, jeho navrhování, výuku či užívání (typografii). Základním kritériem je, že přednáška musí být poučná. Chceme přilákat přednášející, kteří nedělají pouze reklamu na svoji práci, ale jsou také ochotni se podělit o svoje vědomosti. Potřeba vzdělávání a potěšení z něj jsou bezpochyby hlavními důvody, proč TypeTalks existuje. Navíc se nám letos podařilo přilákat vskutku vynikající přednášející na mezinárodní úrovni!

TypeTalks

Přednášky

Tomáš Brousil (CZ): Tabac
Veronika Burian (CZ/D): Typografické párování
Florian Hardwig (D): Lokalizujte! Rukopisná nářečí v typografickém písmu
Michael Hochleitner (AT): Současný pohled na vztah písmomalířství a typografického písma
Rob Keller (US/D): Písmové technolgie blázní!
Dan Reynolds (US/D): Vašeň mladého multilingvního designera

Další informace: web TypeTalks

Design portal

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/typetalks-symposium-brno.html

20.05.10