Logo

CzechTrade

S&K Public

Sending
Hodnocení čtenářů
3.05 (60 hlasů)

Agentura CzechTrade má nové logo a web. Podle agentury byl hlavním cílem grafických změn modernizace vizuální prezentace agentury a její výraznější propojení s hodnotami a vizemi Strategie CzechTrade na období 2023-2026. K vytvoření nové vizuální identity bylo vybrána brněnská agentura S&K Public.

Impuls k redesignu tradičního loga bylo také loňské 25leté výročí od založení agentury CzechTrade. Logo, prošlo úpravou, v rámci které se zjednodušil symbol vlajky, který je nyní bez kontinentů. Změny se dočkalo i písmo, které se z patkového změnilo na modernější grotesk.

„Co se týče loga, tak naším záměrem nebylo vytvořit zcela nové logo bez jakékoliv návaznosti. Logo CzechTrade má v České republice vysoké povědomí, svoji finanční hodnotu a řadu ochranných známek, ale i přesto bylo potřeba jej zmodernizovat a dodat mu svěžest a dynamiku, stejně jako novému webu. S novou vizuální identitou jsme velmi spokojeni a věříme, že bude CzechTrade pozitivně reprezentovat.“
Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade

Původní logo

Nové logo

 

Explikace

Adam Havel (Account Director) a Vojtěch Obrovský (Creative Director), agentura S&K Public

„Zadání nás významně navedlo k tomu, abychom udrželi kontinuitu s původním logem, které se již etablovalo v obchodních kruzích po celém světě, a zároveň ho udrželi vysoce viditelným mezi logy ostatních zahraničních agentur s podobnou misí.

Z tohoto důvodu jsme zvolili evoluční přístup, který navazuje na stávající klíčové prvky a zároveň zachovává dobrou rozpoznatelnost. Facelift může být někdy kompromisní, přes to je i dobrým nástrojem pro generační propojení mezi jednotlivými verzemi, a to má klíčový význam pro vytvoření funkčního přechodu celé vizuální identity.

Celý kreativní proces a následný vývoj vybraného řešení probíhal v úzké spolupráci se zadavatelem. Ten nám poskytoval kontinuální zpětnou vazbu, což nám umožnilo vše dobře napasovat na jeho rutinní potřeby i všechny specifické aplikace. Původní barevnost jsme respektovali, protože je pro CzechTrade charakteristická. Provedli jsme jen její citlivý posun, aby logo i nová identita působila výrazněji a zároveň byla vhodná pro budoucí digitální ekosystémy.

Z hlediska typografie jsme udělali radikálnější aktualizaci. Zvolili jsme grotesk (pozn. bezpatkové písmo), který nabízí výbornou čitelnost, čisté linie a časovou odolnost. Navíc jsme se rozhodli zachovat některé charakteristické prvky, například šikmou příčku u písmene „e“, a napojení verzálky „T“ a minusky „r“ uprostřed logotypu. Hravost původního loga jsme zakomponovali do ascenderu (pozn. horní dotah) u minusek „h“ a „d“, což hezky podtrhuje pohyb a dynamiku v modré vlajce.

Původní prvek vlajky s mapou byl velmi komplikovaný a nevhodný pro online prostředí a další aplikace. Jedna z klíčových změn tedy spočívala ve vytvoření nového vizuálního stylu pro mapu, který nyní slouží jako inherentní součást celkové identity. Mapa se vyskytuje společně s logem, avšak již ne přímo v něm. Modrá vlajka sama o sobě prošla potřebnou úpravou a vizuálně se propojila s typografií, navíc funguje jako grafický prvek, který v kombinaci s logem a další grafikou umocňuje celkový dojem z dané aplikace.

Nové logo, barevnost a celá vizuální identita se promítla i do nově spuštěného webu. Obsah je sice králem, zde však byla důležitá i otázka přehlednosti a uživatelského prostředí. Udělala se výrazná redukce funkčních elementů a nepotřebných segmentů, a zůstalo jen to opravdu podstatné s novým logem v hlavičce. Pro nás je kvalitní design stránek základem vnější komunikace – strukturované rozložení, jasné oddělení sekcí, dobře čitelná typografie, správně orientovaný a nasměrovaný návštěvník – to vše jsme se spolu s týmem CzechTrade vtělili do nové podoby webových stránek.

Věříme, že nový kabát agentuře CzechTrade sluší a přejeme jí, ať je v něm ve světě exportu pořádně vidět.

Písmo:

Tým:

  • Adam Havel, Account Director
  • Vojtěch Obrovský, Creative Director
  • Ondřej Kostiha, Graphic Designer
  • Vítězslav Šudoma, Graphic Designer
  • Bc. Hana Toclová, vedoucí oddělení marketingu
  • Ing. Zuzana Synková, ředitelka odboru marketingu a strategie

Varianty loga

Posty na sociálních sítích

Web

Další ukázky

Zdroj a foto: czechtrade.cz, skpublic.cz