Článek

CI.CZ — výstava unikátních českých firemních stylů

CI.CZ 1990?2007CI.CZ — výstava unikátních českých firemních stylů

Výstava CI.CZ je unikátní projekt, který představuje výběr firemních stylů vzniklých v Čechách po roce 1990. Vybrané projekty, které si z různých důvodů vydobyly příkladného postavení, můžete shlédnout na právě probíhající výstavě v Praze. Připravili jsme pro vás i několik ukázek z vystavených firemních stylů a medailonky autorů.

Žijeme v moderním světě nevídaných možností. Masivní rozvoj digitálních technologií změnil spotřební chování lidí a jejich názory na to, co může nejlépe uspokojit jejich každodenní potřeby. Jednotný vizuální styl (Corporate Design) a progresivní metody marketingu se staly účinnými prostředky efektivní firemní prezentace a hlavním nástrojem pro úspěšnou komunikaci producentů zboží a služeb s jejich zákazníky. Snaha upoutat zákazníka se stala jednou z prvořadých podmínek úspěšné existence obchodních společností i kulturně-společenských institucí a Corporate Design nedílnou součástí jejich marketingové a komunikační strategie.

Záměrem projektu CI.CZ 1990–2007 je seznámit odbornou i laickou veřejnost se specifickým výběrem toho nejlepšího, co v České republice za uvedené období v oblasti tvorby jednotného firemního stylu vzniklo. Tento výběr může být právem vnímán jako subjektivní a samozřejmě neodráží kompletní přehled všech projektů, které po roce 1989 u nás spatřily světlo světa. Snažili jsme se však do našeho souboru zahrnout primárně takové práce, jež se staly významnými tím, že si z různých důvodů vydobyly příkladného postavení: ať už prvenstvím svého vzniku, inovativní formou výtvarného či komunikačního řešení, nebo komplexním dosahem na vývoj českého vizuálního prostředí. Nejedná se jen o prezentace velkých českých firem, bank nebo finančních institucí s mezinárodním dosahem, ale i o projekty jednotného vizuálního stylu menších podniků, neziskových organizací, kulturně-vzdělávacích a společenských institucí nebo českých měst a krajů.

Práce prezentované na výstavě jsme soustředili s ohledem na jejich vliv pro obor Corporate Design. Nejprve uvádíme projekty, které jsou představeny komplexně v celé šíři – od návrhu loga, přes základní aplikace, až po rozmanité spektrum užití např. formou dárkových předmětů. Zároveň jsme stručně, v základní šíři, představili projekty, které považujeme za zajímavé a ojedinělé v českém prostředí a inspirativní pro další vývoj oboru. Tyto dva přístupy se pro nás staly klíčem pro výběr exponátů i prostorové řešení expozice. Další součástí výstavy jsou soubory historické reflexe oboru v českých zemích a stručná charakteristika metodiky a tvarosloví Corporate Designu. Tyto dvě doplňující části jsou ukázkou z připravované publikace CI.CZ 1990-2007, která vyjde u příležitosti výstavy v zimě 2007. V neposlední řadě je výstava obohacena řadou exponátů, které jsou vzhledem ke své nedostupnosti zajímavým příkladem procesu a výsledků práce v této oblasti lidské činnosti.

 Práce grafického designéra, design manažera a dalších profesí, které se primárně účastní tvorby Corporate Designu velmi úzce souvisí s uměním kreativně a koncepčně myslet, komunikovat a přehledně organizovat různé prvky v jeden celek, srozumitelný pro ty, jimž je nakonec určen. Kvalitní výsledek je téměř vždy podřízen týmové spolupráci, kde činnost jednoho člena týmu není nadřazena jiné, nýbrž je ve vzájemném souladu se všemi ostatními. Kreativita se v této symbióze snoubí s promyšlenou metodologií do pečlivě koordinované a funkční jednoty. Za posledních sedmnáct let od roku 1990, se tato oblast může pochlubit vzestupem kvality práce, metodické přípravy a výsledků nejen v lokálním, ale i v regionálním – středoevropském kontextu.

Atraktivní vizuální styl a kvalitní design výrobků nebo systému služeb výrazně ovlivňují vnímání kvality i ceny. Značka (logo) je symbolem, který umožní tyto hodnoty vnímat vizuálně a identifikovat si je s příslušným subjektem. Uvedením projektu CI.CZ 1990–2007 chceme v prvé řadě představit vynikající příklady, koncepci a metodiku práce odborníků, kteří se tvorbou a rozvojem jednotného vizuálního stylu u nás profesionálně zabývají. Chceme zprostředkovat naší veřejnosti téma, které je stále více populární, nicméně u nás zatím nedostatečně odborně komunikované. Chceme přispět k tomu, aby Corporate Design získal i u nás významné postavení a celospolečensky vnímaný profesionální kredit, který mu běžně náleží ve všech průmyslově a ekonomicky vyspělých zemích.


Závěrem chceme poděkovat generálnímu partneru výstavy, partnerům, mediálním partnerům, autorům vystavených prací a všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu a bez jejichž pomoci by nebylo možno takto ambiciózní projekt realizovat. Děkujeme!

Michal Richtr & Alan Záruba

Termíny a místa konání výstavy

Praha 18. 9. – 26. 10. 2007 Design Centrum České republiky, Jungmannova 30, Praha 1 / vernisáž 17. 9. 2007
Brno 27. 11. – 30. 12. 2007 Design Centrum České republiky, Radnická 2, Brno / vernisáž 26. 11. 2007

V roce 2008 bude výstava reprízována v zahraničí. Předběžně jsou s Českými centry domluveny destinace
Berlín, Vídeň, Londýn, Moskva, Tokio a New York.

Organizátoři
Ogilvy CID a CI.CZ ve spolupráci s Design Centrem České republiky a Českými centry

Výstava se koná pod záštitnou ministra průmyslu a obchodu Martina Římana.

Michal Richtr (Ogilvy CID)
Narozen 1966 ve Zlíně.
Ředitel Ogilvy CID a odborný konzultant Corporate Identity, absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, člen vědecké a umělecké rady Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zakládající člen Art Directors Clubu (od roku 1994).

Problematice Corporate Design se věnuje od roku 1992, kdy vedl tým, který vytvořil firemní styl pro OP Prostějov a získal za něj Národní cenu za design. Od roku 1995 pracuje jako managing director CID, později Ogilvy CID, agentury specializované na Corporate Design a Design Management. Pod jeho vedením nebo supervizí vznikly desítky firemních stylů předních českých podniků a institucí (například Agropol, OP Prostějov, Gumotex, Papirius, PPF, Zentiva a další). V letech 1998–2000 působil jako organizátor mezinárodních konferencí Firemní styl a komunikace, které deklarovaly význam kvalitní firemní prezentace a její vliv na hospodářské výsledky. Od roku 2004 je vyhlašovatelem Ceny Ogilvy CID, která je udělována nejlepší studentské práci a počinu v oblasti jednotného vizuálního stylu.

Alan Záruba (Alba Design Press, CI.CZ)
Narozen 1964 v Praze.
Grafický designér a odborný publicista, absolvent ČVUT (1989) a London College of Printing (1999), doktorand a pedagog VŠUP od roku 2003.

Člen Typo Design Clubu (od roku 2004), ATypI (od roku 2004) a člen Organizačního výboru Bienále grafického designu Brno (od roku 2003).

Od roku 1996 se věnuje grafickému designu, odborné publikační, kurátorské a nakladatelské činnosti ve studiu Alba Design Press (dříve Alba studio). Po studiích ve Velké Británii (1998–1999) působil na pracovní stáži v holandském multidisciplinárním studiu Total Design Amsterdam (2001–2002). V letech 1996–2003 působil jako šéfredaktor časopisu Deleatur. Je spoluautorem a kurátorem několika projektů, jejichž hlavním tématem je grafický design a vizuální kultura (například Isotype a vývoj moderních globálních znaků, 2002–2003; e-a-t / experiment a typografie, 2004–2006, nebo Work! a Search Design, 2005–2006). V roce 2006 vydal publikaci Jan Kaplický – Sketches. Je editorem a autorem průvodní studie publikace Studio Najbrt – život, štěstí, překvapení. Od roku 2007 pracuje jako artdirektor Vizuální prezentace v České televizi.

Tomáš Machek (Side2)
Narozen 1970 v Mostě.
Grafický designér, absolvent VŠUP (1995), odborný asistent Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace VŠUP (1995–2004). V roce 2004 zde byl habilitován na docenta.

Člen Typo Design Clubu (od roku 1995), Art Directors Clubu (od roku 2000) a místopředseda Organizačního výboru Bienále grafického designu Brno (od roku 1998).

Věnuje se grafickému designu se zaměřením na knižní, časopiseckou, výstavní grafiku a Corporate Design. V letech 1993–2006 byl artdirektorem časopisu Zlatý řez a časopisu Deleatur (1996–2003). V letech 1993–1994 působil na pracovní stáži v multidisciplinárním studiu Dumbar Studio v holandském Haagu. Společně s kolegou ze studií Petrem Babákem pracoval v letech 1997–2003 ve studiu Machek&Babák. Po ukončení jeho činnosti založil s grafickým designérem Luďkem Kubíkem grafické studio Side2, které je v současnosti jedním z nejvýraznějších subjektů, působících v oblasti grafického designu v České republice.

Autoři a kurátoři projektu: Michal Richtr (vlevo) a Alan Záruba (vpravo), Grafické řešení: Tomáš Machek (uprostřed)

Podívejte se také na stránky výstavy www.cicz.eu.

Design portal

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/vystava-cicz-firemni-styl.html

21.09.07