Za značkou Briefcase Type Foundry stojí dvojice Tomáš BrousilRadek Sidun. Původní idea tohoto projektu byla vytvořit platformu pro publikování písem mladých autorů a stejně tak objevovat a publikovat důležitá česká písma, dokonce i taková, která byla vytvořena před nástupem digitální typografie. Projekt byl spuštěn v roce 2014 po několika letech tvrdé práce, díky čemuž už přináší dvacet nových abeced, které následují současné trendy v tvorbě písma. Přečtěte si také článek na Design portálu.

 www.briefcasetype.com