Článek

24. Bienále Brno 2010 

Bienale24. Bienále Brno 2010 

Největší událost v oblasti grafického designu u nás je opět tady. V Brně totiž můžete od 22. června do 24. října 2010 zažít mezinárodní přehlídku Bienále Brno 2010. Letos představí novinky z oblasti plakátu, firemní, informační a reklamní grafiky v pěti budovách a jedné galerii. Součástí Bienále je také několik doprovodných výstav, které by vás mohly zajímat. 

Letos porota vybírala a hodnotila projekty realizované v letech 2006-9 rozdělených do tří kategorií – plakát, firemní a informační grafika. Zabývala se třemi tisícovkami exponátů od 755 autorů z 41 států. Největší zájem měli letos designéři z Tchaj-wanu (98 přihlášených), Číny (91 přihlášených), Japonska a samozřejmě Česka (shodně po 88). Nejsilnější národní kolekci mezi zastoupenými zeměmi má Švýcarsko. Nakonec bylo vybráno do hlavní výstavy přes šest stovek exponátů od 181 autorů z 32 zemí. Od každého autora také porota vybrala jeden exponát, který je zobrazen v katalogu. 

Hostujícím kurátorem, který se po Peteru Biľakovi a Abbottu Millerovi zhostil úkolu představit aktuální grafický design ze svého úhlu pohledu, je britský kritik designu, spisovatel a teoretik vizuální kultury, Rick Poynor. Tato profilová výstava má název „Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design“.

Ve výběrové porotě letos zasedli: 

Erwin Bauer (Rakousko) – předseda výběrové poroty 
Emil Drličiak (Slovensko) – místopředseda výběrové poroty 
Otakar Karlas (Česká republika) 
Olga Benešová (Česká republika)
Lada Hubatová-Vacková (Česká republika) 
Marek Pokorný (Česká republika)
Marta Sylvestrová (Česká republika) 

Mezinárodní porota zasedla ve složení: 

Scott Santoro (USA) 
Petr Babák (Česká republika) 
Karel Martens (Nizozemsko) 
Lizá Ramalho (Portugalsko) 
Koichi Sato (Japonsko) 
Igor Stanisljevic (Chorvatsko) 
John Walters (Velká Británie) 
Alan Záruba (Česká republika) 

S mezinárodní porotou se účastníci bienále mohli blíže seznámit jednak na dvoudenním symposiu, které otevíralo letošní Bienále, a také na výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu.

Cena ministra kultury České republiky – Velká cena Bienále Brno 2010 · Cornel Windlin (Švýcarsko)

-

Hlavní cena v kategorii Plakáty · Ralph Schraivogel (Švýcarsko)

-

Hlavní cena v kategorii Firemní, informační a reklamní grafika 
· Yumiko Yasuda (Japonsko)

-

Zvláštní ceny:

Cena primátora města Brna · Advancedesign – Petr Bosák, Robert Jansa (Česká republika)

-

Cena TypoDesignClubu Praha · Cyan (Německo)

-

Cena organizačního výboru Bienále Brno za celoživotní přínos v oboru grafického designu · Rostislav Vaněk (Česká republika)

-

Zvláštní uznání mezinárodní poroty · Květa Pacovská (Česká republika) 

-

Z probíhajících výstav si určitě nenechte ujít tu, která představuje písmařskou, typografickou, plakátovou a známkovou tvorbu Jana Solpery – jednoho z nejvlivnějších českých typografů, který v letošním roce oslaví významné životní jubileum. 

Dalšími zajímavými výstavami jsou určitě BigMag – Alternativní časopisy v České republice po roce 1989 a také Ďábel, smrt a Schwarzenegger. Africký pouliční filmový plakát Ze sbírky Wolganga Stäblera.

Autorem letošního vizuálního stylu je Adam Macháček (více na DP – příspěvek ze 26.11. 2009). Bohužel, jak se ukazuje, je to jedna z těch slabších věcí, které lze na bienále letos zhlédnout. 

Hlavními pořadateli jsou Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury ČR. Akce je podpořena organizací ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations). 

24. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010 Plakát, firemní, informační a reklamní grafika

Bienále Brno je přehlídkou toho nejlepšího, co v oblasti grafického designu vzniká. Bienále Brno bylo založeno roku 1963 a je tudíž nejstarší cyklickou přehlídkou grafického designu na světě. Pravidelně se na něm střídají dvě témata. V pořadí 24. ročník je věnován plakátu, firemní, informační a reklamní grafice, v roce 2012 se bienále zaměří na grafický design a písmo v knihách, časopisech, novinách a digitálních médiích. Vedle soutěžní přehlídky je součástí Bienále Brno odborné sympozium a řada doprovodných výstav, díky nimž se Brno vždy na čtyři měsíce stane centrem aktuálního grafického designu.

Moravská galerie v Brně
Uměleckoprůmyslové muzeum,
Husova 14
Pražákův palác, Husova 18
Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a

22. června – 24. října 2010

Další informace

Určitě si tento svátek grafického designu nenechte ujít!

Lucie Schwarz

https://www.designportal.cz/akce-vystavy/bienale-brno-24.html

10.07.10