Články

Zakázku na nové logo SŽDC za 1,9 milionu vyhrálo studio Marvil

Začátkem roku vypsala státní organizace SŽDC výběrové řízení na nové grafické ztvárnění loga, jehož vítězem se stalo Studio Marvil. Vítězná podoba loga se poprvé objeví při prosincovém zveřejnění jízdního řádu pro rok 2018. Jeho implementace bude probíhat postupně během následujících let v rámci provozu, údržby a modernizace.

Nové logo:

Ž jako železnice ve tvaru výhybky v oranžovo-petrolejové barevnosti

Původní logo:

Aktuálně používané logo SŽDC má několik podob s řadou neodborných zásahů, což ztěžuje správnou identifikaci organizace. Neumožňuje jednoduché aplikování ve všech grafických prostředích a také v malých velikostech.

Současné logo nevystihuje všechny oblasti činnosti SŽDC a k tomu není ošetřeno řádnou licenční smlouvou. Všechny tyto skutečnosti vedly k přípravě výběrového řízení na grafické ztvárnění nového loga.

Oslovení účastníci výběrového řízení:

  • Studio Marvil s. r. o,
  • Dynamo design s. r. o,
  • Side2 s. r. o. a
  • STUDIO NAJBRT s. r. o.

Forma oslovení se zvolila z důvodu velikosti SŽDC, tedy potřebou vysoké odbornosti a zkušenosti grafických studií. Samotné výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech.

Ž stylizované jako schéma kolejiště

Vítězné logo nejlépe reflektuje zadání SŽDC. Nutnost zachování stávajícího písmenného složení značky, doplnění o grafický symbol, který je součástí loga a je zároveň samostatně aplikovatelný. Nejlépe vystihuje činnost organizace, tedy spojení SŽDC s železniční infrastrukturou. Podstatná je i srozumitelnost a zapamatovatelnost loga.

„Ž stylizované jako schéma kolejiště, tři paralelní koleje propojené výhybkou. Symbol Ž jsme zvolili jako zkratku pro slovo Železnice, které nejlépe shrnuje jinak dlouhý a pro širší veřejnost obtížně zapamatovatelný název Správa železniční dopravní cesty. Ž jako železnice – nejlepší způsob, jak společnost SŽDC učinit všeobecně srozumitelnou a zapamatovatelnou,“ popisuje nový vizuální styl Pavel Zelenka ze Studia Marvil.

Hodnota celé zakázky činí 1, 9 milionu korun, zahrnuje samotné logo, zpracování grafického manuálu loga a jednotného vizuálního stylu SŽDC a také veškeré převedení autorských a duševních práv na státní organizaci. Obměna loga bude probíhat s ohledem na minimalizaci nákladů postupně během následujících pěti let v rámci provozu, údržby a modernizace. Poprvé využije SŽDC nové logo při zveřejnění nových jízdních řádů pro rok 2018.

Ukázky vizuálního stylu

Zdroj a foto: marvil.cz, szdc.cz

 

O autorovi

Design Portál

Design portál je online magazín o designu a grafice. Kromě aktuálních informací a článků, zde najdete také nabídku zaměstnání. Design portál funguje od roku 2005 a pravidelně i nepravidelně sem přispívá více než dvacítka profesionálů.