Soutěže

Praha vypsala soutěž na logo pro turistiku, nabízí za něj přes 5 milionů


Odměna: 5 400 000 Kč / Termín: 1. 2. 2016                       _


Prague City Tourism vyhlásil výběrové řízení na kreativní agenturu, která přepracuje vizuální styl Prahy a logo společnosti. Spolupráce potrvá až do roku 2019. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena ve výši 5 400 000 korun bez DPH.

Od vítěze soutěže se očekává modernizace destinační značky pro propagaci hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu pro období 2017 až 2019 zejména do zahraničí. Agentura se bude podílet na vizuální podobě marketingových kampaní Prague City Tourism, tvorbě vizuální stránky médií, sociálních sítí a merchandisingové řady suvenýrových předmětů a připravovat sazbu tištěných materiálů.

V posledních letech bylo zadavatelem využíváno logo a claim Wow Prague – Pure emotion. Zadavatel nechává na uvážení účastníků soutěže, zda a jak je vhodné na zažitou komunikaci navázat. Veškerá práva na uvedené logo drží zadavatel. Autorem je loga je Dynamo design, které v roce 2013 vyhrálo výběrové řízení.

„Navrhli jsme proto otevřený systém postavený na několika citoslovcích a doplnili sloganem ryzí emoce / pure emotion. Tím se jednotně komunikuje rozmanitost Prahy a především její jedinečná atmosféra,“ popisuje logo Dynamo design na svém webu.

Zájemci mohou své nabídky podat do 1. února 2017 do 9:45 hodin.

Zajímavosti ze zadávací dokumentace

 • Na písemnou žádost si lze vyžádat ukázky existujícího logo manuálu a vzorky stávajících realizací.
 • Předmětem zakázky je vytvoření:
  • loga,
  • sloganu/claimu,
  • logo manuálu.
 • Zadavatel připouští varianty nabídek.
 • Účastník musí prokázat, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 významné služby obdobného charakteru a rozsahu. Finanční rozsah jedné služby obdobného charakteru a rozsahu musí být minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH.
 • Je nutno doložit realizační tým složený minimálně ze 4 členů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
 • Kritéria hodnocení:
  • cena 40 %
  • kvalita 60 %
 • Hodnotící komise nebyla zveřejněna.

Další informace o soutěži najdete na webu zadavatele.

Zdroj a foto: praguecitytourism.cz