Soutěže

Praha vypsala soutěž na logo pro turistiku, nabízí za něj přes 5 milionů


Odměna: 5 400 000 Kč / Termín: 1. 2. 2016                       _


Prague City Tourism vyhlásil výběrové řízení na kreativní agenturu, která přepracuje vizuální styl Prahy a logo společnosti. Spolupráce potrvá až do roku 2019. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena ve výši 5 400 000 korun bez DPH.

Od vítěze soutěže se očekává modernizace destinační značky pro propagaci hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu pro období 2017 až 2019 zejména do zahraničí. Agentura se bude podílet na vizuální podobě marketingových kampaní Prague City Tourism, tvorbě vizuální stránky médií, sociálních sítí a merchandisingové řady suvenýrových předmětů a připravovat sazbu tištěných materiálů.

V posledních letech bylo zadavatelem využíváno logo a claim Wow Prague – Pure emotion. Zadavatel nechává na uvážení účastníků soutěže, zda a jak je vhodné na zažitou komunikaci navázat. Veškerá práva na uvedené logo drží zadavatel. Autorem je loga je Dynamo design, které v roce 2013 vyhrálo výběrové řízení.

„Navrhli jsme proto otevřený systém postavený na několika citoslovcích a doplnili sloganem ryzí emoce / pure emotion. Tím se jednotně komunikuje rozmanitost Prahy a především její jedinečná atmosféra,“ popisuje logo Dynamo design na svém webu.

Zájemci mohou své nabídky podat do 1. února 2017 do 9:45 hodin.

Zajímavosti ze zadávací dokumentace

 • Na písemnou žádost si lze vyžádat ukázky existujícího logo manuálu a vzorky stávajících realizací.
 • Předmětem zakázky je vytvoření:
  • loga,
  • sloganu/claimu,
  • logo manuálu.
 • Zadavatel připouští varianty nabídek.
 • Účastník musí prokázat, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 významné služby obdobného charakteru a rozsahu. Finanční rozsah jedné služby obdobného charakteru a rozsahu musí být minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH.
 • Je nutno doložit realizační tým složený minimálně ze 4 členů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
 • Kritéria hodnocení:
  • cena 40 %
  • kvalita 60 %
 • Hodnotící komise nebyla zveřejněna.

Další informace o soutěži najdete na webu zadavatele.

Zdroj a foto: praguecitytourism.cz

Komentáře

komentářů

 • No, já jsem tedy ta loga “Yeah Prague…” atd. asi nikdy nikde neviděl. Vůbec nechápu smysl celé této akce a smysl těchto podivných značek.

  Zajímalo by mě, kolik je v ČR agentur, které by mohly doložit, že za poslední 3 roky udělaly 2 projekty obdobného charakteru, každý aspoň za milion Kč, pokud se obdobným charakterem myslí třeba logo města nebo nějaké veřejné instituce.

  Jsem opravdu zvědavý na výsledek. Nevěřím ani trochu, že ze soutěže vzejde něco použitelného, co bude dlouhodobě fungovat. Jsou to vyhozené peníze. V Praze je sto tisíc jiných turistických problémů, které by se měly za veřejné finance řešit.