„Značky, které mají výdrž.“

Zjednodušujeme svět. Máme na to promyšlené strategie a natrénované procesy. Stavíme na informacích. Naším cílem je design, který dostane vaši značku do formy. Věnujeme se vizuální komunikaci. Do projektů vnášíme tvůrčí svobodu i schopnost řídit celý proces.

Tvoříme značky a všechno, co k nim patří. Děláme loga, webové stránky, tiskové materiály, marketingové kampaně, navrhujeme fyzické předměty i výstavy na veletrh. Vycházíme ze strategie, míříme k realizaci. Žádné zkratky.


  Telefon:  +420 608 175 873
  Adresa: U Průhonu 466/22, 170 00 Praha 7
  Web: www.marathonstudio.cz
  Facebook |   Instagram  |   Linked-in