Soutěže

Výtvarná soutěž Future of Europe


Odměny celkem: 1320 EUR / Termín: 8. 5. 2018                       _


Rada pro mezinárodní vztahy ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů a Friedrich Ebert Stiftung vyhlašují mezinárodní výtvarnou soutěž na Téma:

2018 – Future of Europe

Studenti vysokých výtvarných a uměleckých škol mají možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím plakátu na toto téma. Zadáním je tvůrčím způsobem přenést svojí představu o budoucím směřování Evropy na formát 100 x 70 cm, který je pro všechny soutěžící stejný. Výsledná umělecká díla budou podnětem a inspirací pro zahájení veřejné debaty o budoucnosti Evropy.

Výtvarná soutěž se zaměřuje na budoucnost, především na to, v jakém světě chceme žít. Dnešní evropské společnosti chybí dlouhodobá vize a koncepce směřování. Trvale udržitelný rozvoj je směr, kterým se Evropská unie vydala, ale jeho naplnění není z mnoha důvodů dostačující.

V letošním roce si Česká republika připomíná několik významných historických událostí – výročí 100 let od založení Československa, Mnichov 1938, únor 1948, 50let od srpna 1968, ale také 20 let od Nagana. Osmička má zkrátka v českých novodobých dějinách své neopomenutelné symbolické místo. Při těchto výročích se bude mluvit především o minulosti, což samozřejmě má svůj význam, ale zároveň je to příležitost si vzít z těchto událostí ponaučení a pozitivně tak ovlivnit budoucnost. Proto také ležící osmička symbolicky značí budoucnost (nekonečno).

Zajímá nás, o jaké budoucnosti Evropy přemýšlíš nebo v jaké Evropě bys chtěl žít ty. Časový horizont je na tobě. Může to být Evropa zítřka, ale také Evropa za desítky nebo stovky let. Představivosti se meze nekladou. Pokud budeme vědět, v jaké Evropě chceme žít, může každý z nás začít ovlivňovat své okolí už teď.

Zajímavosti ze zadávací dokumentace

  • Každý účastník může poslat pouze jeden návrh
  • Zúčastnit se mohou pouze studenti vysokých výtvarných a uměleckých škol
  • Návrh plakátu o rozměrech 100 x 70 cm
  • Odměny 1. místo 600 EUR, 2. místo 400 EUR, 3. místo 320 EUR.
  • Všichni účastníci soutěže svou účastí výslovně souhlasí s tím, že jejich práce budou vytištěny v katalogu, vystavovány na výstavách, v médiích v rámci dosažení cílů této soutěže.

Další informace o soutěži najdete na stránkách soutěže.

Zdroj a foto: Rada mezinárodních vztahů, Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Ústav mezinárodních vztahů