Soutěže

Turistická destinace Moravský kras pořádá soutěž na nové logo


Odměny celkem: 40 000 Kč / Termín: 11. 5. 2018                       _


MAS Moravský kras, z.s. vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření loga a jednotného vizuálního stylu Turistické destinace Moravský kras a okolí. Vítěz obdrží skicovné 5000 Kč a smlouvu na vypracování grafického manuálu do max. výše 35 000 Kč.

Zajímavosti ze zadávací dokumentace

  • Soutěž o návrh je vyhlášena jako jednokolová a je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost.
  • Skicovné na 2. a 3. místě je 5000 Kč.
  • Lze přihlásit více návrhů od jednoho účastníka.
  • Porota vybere do 31. května 2018 tři vítězné návrhy.
  • V porotě není žádný zástupce odborné veřejnosti.
  • Zadavatel je oprávněn soutěž o návrh kdykoliv v jejím průběhu zrušit.
  • Uzávěrka soutěže je 11. května 2018 ve 14 hodin. 

Další informace o najdete na stránkách zadavatele.

Zdroj a foto: moravskykras.eu