Soutěže

Národní cena za studentský design

Odměna: více než 100 000 Kč,
Termín: 26. 6. 2018

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2018, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů. Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2015 do 30. června 2018.

O co se soutěží?

 • o tituly Národní cena za studentský design * GRAND,
 • Národní cena za studentský design * JUNIOR (pro vyšší a střední odborné školy), Excelentní studentský design a Dobrý studentský design
 • o celkovou hodnotu finančních ocenění ve výši více než 100 000 Kč
 • o ceny rektorů, děkanů, ředitelů významných institucí, muzeí a studií
 • o stáže a pobyty ve významných studiích a ateliérech v ČR a v zahraničí
 • o účast na workshopech, artcampech apod.
 • o odkup prací do muzeí
 • o hodnotné produkty našich a zahraničních firem
 • o odbornou literaturu
 • o Cenu novinářů
 • o Ceny veřejnosti

Zajímavosti ze zadávací dokumentace:

 • Soutěžit mohou práce, které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků Národní ceny za studentský design
 • Soutěž je anonymní, práce jsou hodnoceny třemi nezávislými porotami.
 • Členy národních porot (vysokoškolské a středoškolské) se automaticky stávají pedagogové, z jejichž ateliérů (tříd) se do soutěže přihlásilo dvě a více prací.
 • Přihlášky podávejte do 26. června 2018

28. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2018 vypisují nadační program Design Cabinet CZ s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015 a zahraničním partnerem Slovenským centrem dizajnu.

Další informace o najdete na webu studentskydesign.cz.

Zdroj a foto: studentskydesign.cz